Kisa Lafwa ak Kè Kontan epi Edikasyon Popilè ye? Nou gen lafwa ak kè kontan (FyA-Haití)

Identidad y Misión Educadores/formaciónEducación popular
Recurso disponible en:

Detalles


Título
Kisa Lafwa ak Kè Kontan epi Edikasyon Popilè ye? Nou gen lafwa ak kè kontan (FyA-Haití)
Tipo de contenido
Libro
Lenguaje
Creole
Descripción
Tèm 1: Lafwa ak Kè Kontan. Tèm 2: Fondman Edikasyon Popilè..Tèm 3: Analiz kontèks. Tèm 4: Tounen yon sitwayen, sitwayèn..Tèm 5: Pedagoji nan ledikasyon popilè ak deba sou bilengis. Tèm 6: Dimansyon pedagoji popilè yo ak rezime fòmasyon an..
Documentos Institucionales
Niveles Educativos
Editor / Publicador
Fe y Alegría Haití
País
Haití
Fecha de publicación
2018